Prat Sàbat Advocats
Josep Maria Prat Sàbat Josep Prat Riuró Gerard Prat Riuró Miquel Garcias Miguel Luis Moreno Prat Joan Blanco Ginés
Josep M. Prat Sàbat Josep Prat Riuró Gerard Prat Riuró M.Garcias Miquel Luis Moreno Prat Joan Blanco Ginés

Si una persona està com a usufructuària en una casa i el propietari d'aquesta li pagava totes les despeses, i un dia el propietari deixa de pagar-les qui ha de pagar aquestes factures/contribucions?

-Si una persona està com a usufructuària en una casa i el propietari d'aquesta li pagava totes les despeses, i un dia el propietari...

-Es pot impugnar una escriptura de propietat vint anys després? 

-Es pot impugnar una escriptura de propietat vint anys després? Me'n vaig adonar que es va escripturar part de la...

La meva mare té un pis que vol vendre i a les escriptures hi consten de titulars els meus dos avis ja morts i la meva mare. Es pot vendre un pis a nom d'un mort?

La meva mare té un pis que vol vendre i a les escriptures hi consten de titulars els meus dos avis ja morts i la meva mare. Ha de fer un...

Com ho he de fer per acreditar que els diners d'un compte compartit amb un familiar són meus?

Bona tarda. Com ho hauria de fer per acreditar que els cèntims són meus si obro un compte a nom meu i passo diners d'un compte a nom...

Si el llogater no paga durant sis mesos i el propietari li interposa una demanda trencant el contracte, l'arrendatari podria fer alguna cosa?

Bona tarda, si una persona porta sis mesos sense pagar el lloguer i el propietari el demanda judicialment perquè així marxi del pis i...

Si algú es mor a l'hospital i disposa de nínxol però la família no té diners per pagar l'enterrament, qui es farà càrrec de les despeses?

Si una persona es mor a l'hospital, i ell només disposa de nínxol al seu poble, però de cap estalvi ni el seu fill tampoc té diners, qui es farà...

Estaria ajustada a dret la reclamació a una entitat financera de les despeses de constitució d'una hipoteca firmada el 2007?

Per tal de determinar la viabilitat de la reclamació, hauríem d’analitzar l’escriptura de préstec hipotecari i la...

Portada 

Si un compte bancari té dos titulars, davant d'una defunció s'ha de cancel·lar el compte i portar l'acta de defunció del registre?

Si un compte bancari té dos titulars, què pot passar si un d'ells mor? S'ha de cancel·lar el compte ? S'hauria de portar l'acta...

Portada 

Puc vendre legalment les meves aqüarel·les sense perdre la meva pensió?

Bon dia. Com puc vendre les meves aquarel·les legalment, sent pensionista sense perdre part de la meva pensió? Gràcies. El...

Portada 

La immobiliària s'ha quedat el pagament del lloguer del meu inquilí. A qui li he de reclamar?

Hola, la immobiliària s'ha quedat el pagament del lloguer que li va entregar el meu inquilí i aquesta no me l'entrega. A qui l'he de...

Portada 

Els estatuts de la Comunitat de Propietaris poden prohibir tenir un gos al pis i vincular a qualsevol propietari?

Bon dia. Es pot prohibir tant per Estatuts de la Comunitat de Propietaris, com per acord de la majoria que calgui, el fet que un propietari tingui...

Portada 

Una immobiliària m'ha fet una escriptura de reconeixement de deute davant notari. Té valor judicial en cas d'impagament?

He venut un pis a Barcelona a través de l'empresa GRUPASSA. Per falta de tresoreria de la immobiliària m'han fet un reconeixement de...

 
Portada 

Tenia el pare ingressat a l'Hospital d'Olot i se'ns va dir que si érem allà havíem de dutxar-lo nosaltres. Qui hauria de fer-ho obligatòriament?

Teníem el meu pare ingressat a l' Hospital d'Olot i les treballadores que passaven a dutxar els malalts ens deien que ho havíem de fer...

Portada 

Tinc 59 anys i 35 de cotitzats. Si l'empresa em posa a l'atur, em podria jubilar al cap de dos anys? Quan em penalitzarien?

Bona tarda. Tinc 59 anys i 35 anys cotitzats. Si l'empresa en posés a l'atur, que en tinc per dos anys, arribaria als 61 anys i en tindria 37...

Portada 

És necessària la figura d'un advocat en una separació matrimonial si es fa de mutu acord?

Si una parella es vol separar és necessari un advocat? Quin cost té si ho volen fer de mutu acord? Pot anar la parella al jutjat sense...

Portada 

La meva empresa ha canviat el còmput de càlcul de les vacances i ara compta els dies laborals. Com afectarà això als meus dies festius?

Bon dia, Tinc un dubte amb les meves vacances. Fins ara la meva empresa computava les vacances amb dies naturals i per tant comptava com a vacances...

Respostes anteriors

+ Més