Prat Sàbat Advocats
Josep Maria Prat Sàbat Josep Prat Riuró Gerard Prat Riuró Miquel Garcias Miguel Luis Moreno Prat Joan Blanco Ginés
Josep M. Prat Sàbat Josep Prat Riuró Gerard Prat Riuró M.Garcias Miquel Luis Moreno Prat Joan Blanco Ginés


 
Consultori legal Prat Sàbat.

CONSULTORI TANCAT | Si ets autònom i la teva activitat s’ha vist afectada per la pandèmia de la COVID-19, has de saber que s’han aprovat diferents mesures que et poden ajudar. Des de l'equip de Prat Sàbat Advocats resoldran tots els teus dubtes. Si vols fer-los arribar qualsevol pregunta relacionada amb les mesures per als autònoms en el context actual de pandèmia, pots fer-ho a través d'aquest consultori de forma totalment anònima. Es poden enviar preguntes fins a la mitjanit del 22 de novembre i les respostes es publicaran a partir del 25 de novembre. Responem als dubtes sobre les mesures aprovades per als autònoms en el context actual de pandèmia

L'equip d'advocats de Prat Sàbat resolen els dubtes dels lectors

Responem als dubtes sobre drets i deures d'arrendataris i arrendadors

L'equip d'advocats de Prat Sàbat resolen els teus dubtes relacionats amb els drets i deures dels arrendadors i arrendataris en el context actual de pandèmia

Responem als dubtes sobre les noves mesures de protecció de col·lectius vulnerables per fer front al COVID-19

L'equip d'advocats de Prat Sàbat resolen els teus dubtes sobre el nou Reial decret llei 11/2020

Responem als dubtes sobre el registre de la jornada laboral

Control horari, trajectes, hores extres, etc. L'equip d'advocats de Prat Sàbat responen a les preguntes dels lectors

Estic jubilada i tinc una pensió petita, ja que vaig cotitzar quinze anys. De tant en tant, netejo la casa d'una amiga, em poden denunciar per això?

La regla general és que la jubilació és incompatible amb qualsevol treball, sigui per compte d'altri o pròpia, que...

Per tenir dret a la bonificació del 95% del valor d'un habitatge familiar en l'impost de successions i en l'impost de plusvàlua municipal, una filla es pot empadronar a l'habitatge en qüestió a la mort de la seva mare o ha d'estar-hi empadronada ja abans?

En l'impost de successions es contempla una reducció del 95 % del valor de l'habitatge habitual del difunt, amb un límit de 500.000 euros, a favor...

Vam escripturar la compra d'un terreny amb un 30 i 70 % respectivament. Ara a l'escripturar la casa, el percentatge varia a causa de l'aportació de cadascú. Ens diuen que s'ha d'escripturar amb el mateix percentatge del terreny. Com es pot fer?

Certament, és una qüestió complexa però existeixen algunes solucions. Una podria passar per realitzar una transmissió entre les parts per obtenir el...

Venda propietat i impostos

Si venc una casa per 400.000 euros, quina quantitat haig de pagar d'impostos?Amb caràcter general, en cas de venda d’una casa...

Autònoms

Com s´ha d´actuar amb el tema dels falsos autònoms? Si la competència rebenta preus i no segueix convenis perquè...

Condicions de prejubilació

Estic prejubilat per Contracte de Relleu d'una Corredoria d´assegurances i fins a finals de 2020 no compleixo els 65 anys. Si us plau, em...

Pensió i autònoms

Tinc 66 anys i porto 35 anys cotitzant a la seguretat sociaL. M’he quedat vídua i voldria saber si puc cobrar de viudetat i...

Separació i hipoteca

Em vull separar del meu marit amb el qual compartim una hipoteca. Al decidir anar-me´n tinc dret a demanar-li que també comparteixi amb mi, a part...

Pagament instal.lació ascensor

Bon dia : Resulta que tinc una plaça d´aparcament tancada en un edifici, que els propietaris han decidit instal·lar el servei...

He perdut les escriptures del meu pis. On hauria de demanar una còpia?

Hauria de dirigir-se a la notaria on es va atorgar l'escriptura i demanar una còpia simple d'aquella.Joan BLANCO GINÉSAdvocatPRAT SÀBAT...

Les empreses amb més de 100 treballadors que obtinguin beneficis per acomiadar a empleats de més de 55 anys han de finançar-los l'atur? Segona qüestió. La llei obliga a les empreses que incloguin majors de 55 anys en un ERE a pagar les seves cotitzacions fins els 61 anys?. Gràcies.

Respecte a la primera pregunta, les empreses que realitzin acomiadaments col·lectius, entre els afectats dels quals s'incloguin treballadors...

Realment que es un" fideicomiso"?

En l’àmbit successori, un fideïcomís té lloc quan una persona, en una disposició mortis causa, normalment un...

Poden marit i muller tenir la residència en països diferents de la UE?

Qualsevol persona que tingui la nacionalitat d’un país de la Unió Europea és automàticament ciutadà de la...

Després de 3 anys em van pujar el lloguer 50 Euros. Ara després de 3 anys més em  volen pujar 80 euros. És un 20%. Ho poden fer?

Sense veure el contracte de lloguer que va subscriure, no podem pronunciar-nos en relació a la seva pregunta. El convidem a posar-se en...

M'han canviat les condicions d'una pensió vitalicia. Què puc fer?

Fa molts anys vaig fer un pla de jubilació amb una companyia d´assegurances. En el seu moment, a part de la documentació amb els...

Quines despeses em pot ocasionar vendre la casa?

Ha arribat l'hora de vendre la casa i no sé quines despeses em pot ocasionar. Tinc la casa hipotecada per valor de 300.000€, la casa...

El manteniment de la caldera

Vaig canviar-me de caldera canviant de marca i vaig avisar de la no renovació del servei de manteniment al SAT de la caldera que ja no existeix. Amb...

Vaig deixar 1.500€ el desembre del 2016 a una amiga i a dia d'avui encara no me'ls ha tornat. Jo tinc molts problemes econòmics i els necessito. Li he enviat infinitat de Whatssaps. Amb tots els whatssaps que ens hem intercanviat se la pot denunciar? O com ho haig de fer per recuperar aquests diners?

Bona tarda, vaig deixar a una amiga 1.500€ el desembre del 2016. Em va dir què me'ls tornaria al cap d'un mes. A dia d'avui  encara...

Portada 

Tinc un habitatge d'us turístic i ara l'Ajuntament no en concedeix més. El meu segueix vigent o queda anul.lat?

Bon dia, tinc un habitatge d’us turístic i ara l’Ajuntament no en concedeix més. El meu segueix vigent o queda...

Portada 

A la meva mare li han diagnosticat alzheimer i no podrà treballar. Té dret a una pensió? Com la podem aconseguir?

A la meva mare li han diagnosticat alzheimer i no podrà treballar. Té dret a una pensió? Com la podem aconseguir?Per contestar...

Portada 

Està permès per la llei que els establiments posin un rètol on diguin que no accepten pagaments amb targeta si no s'arriba a un mínim de compra?

Està permès per la llei que els establiments posin un rètol on diguin que no accepten pagaments amb targeta si no s'arriba a un...

Portada 

Dubtes sobre una herència

El meu pare va morir i la meva mare està incapacitada. Al vendre el seu pis, la meva germana i jo vam heretar el 25% cadascú, i la...

Portada 

L'ajuda que donen als majors de 52-55 anys d'uns 430 euros. Es tenen en compte els ingressos personal o els de la unitat familiar? en el meu cas el meu marit ? Els altres requisits ja els compleixo

El requisit de manca de rendes exigit per al subsidi de desocupació es compleix quan elsol·licitant o beneficiari (sense comptar la unitat familiar)...

Portada 

Per accedir a un terrat col·lectiu hem de passar per un habitatge de lloguer, però el llogater ens posa problemes. Què hem de fer?

Per accedir a un terrat col·lectiu hem de passar per un habitatge de lloguer, però el llogater ens posa problemes. Què hem de...

Portada 

Un préstec familiar afecta als ingressos de qui el rep al fer la declaració de renda? Existeix una quantitat límit per fer un préstec familiar?

Un préstec familiar afecta als ingressos de qui el rep al fer la declaració de renda? Existeix una quantitat límit per fer un...

Portada 

Vaig comprar un Hyundai i20 a l'AutoRecord de Figueres. Hi ha la garantia de tornar-lo abans d'un mes i per això vaig tornar-lo al concessionari i vaig signar la sol·licitud de devolució. Però el gerent d'AutoRecord no va realitzar els tràmits i em va trucar per telèfon per recollir el cotxe. Que puc fer?

El dia 23/03/2019 vaig comprar un Hyundai i20 a l'AutoRecord de Figueres. Hi ha la garantia de tornar-lo abans d'un mes i per això el dia 17/04/2019...

Portada 

Quina quantitat es considera una donació de pares a fills? Com s'hauria de tributar?

Quina quantitat es considera una donació de pares a fills? Com s'hauria de tributar? Quins documents s'haurien de fer? S'hauria de documentar...

Portada 

-Es pot impugnar una escriptura de propietat vint anys després? 

-Es pot impugnar una escriptura de propietat vint anys després? Me'n vaig adonar que es va escripturar part de la...

Portada 

Si el llogater no paga durant sis mesos i el propietari li interposa una demanda trencant el contracte, l'arrendatari podria fer alguna cosa?

Bona tarda, si una persona porta sis mesos sense pagar el lloguer i el propietari el demanda judicialment perquè així marxi del pis i...

Portada 

Estaria ajustada a dret la reclamació a una entitat financera de les despeses de constitució d'una hipoteca firmada el 2007?

Per tal de determinar la viabilitat de la reclamació, hauríem d’analitzar l’escriptura de préstec hipotecari i la...

Portada 

Tenia el pare ingressat a l'Hospital d'Olot i se'ns va dir que si érem allà havíem de dutxar-lo nosaltres. Qui hauria de fer-ho obligatòriament?

Teníem el meu pare ingressat a l' Hospital d'Olot i les treballadores que passaven a dutxar els malalts ens deien que ho havíem de fer...

Portada 

Tinc 59 anys i 35 de cotitzats. Si l'empresa em posa a l'atur, em podria jubilar al cap de dos anys? Quan em penalitzarien?

Bona tarda. Tinc 59 anys i 35 anys cotitzats. Si l'empresa en posés a l'atur, que en tinc per dos anys, arribaria als 61 anys i en tindria 37...

 
Portada 

Els meus fills cobren la pensió d'orfendat. Ara tenen 20 i 17 anys. Poden treballar a l'estiu o perdran la pensió?

Els meus fills cobren la pensió d'orfendat. Ara tenen 20 i 17 anys. Poden treballar a l'estiu o perdran la pensió?Reconegut el dret a...

Portada 

Si uns pares donen diners als seus fills, es consideraria una donació?

Bona tarda. Si uns pares donen diners als seus fills, es consideraria una donació? Per quina quantitat de diners es consideraria una...

Portada 

Si em moro sense fer testament, la meva parella serà usufructuària de les meves propietats?

Si em moro sense fer testament, la meva parella serà usufructuària de les meves propietats? I els comptes bancaris a nom meu, els...

Portada 

Què passa si a una empresa li posen un full de reclamacions en què es queixen del mal servei de la persona que atén?

Què passa si a una empresa li posen un full de reclamacions en què es queixen del mal servei de la persona que atén? Què...

Portada 

A quina edat m'aconsella que faci una consulta a la Seguretat Social perquè tingui temps de fer un conveni especial amb ells i poder cobrar el 100%?

Bon dia, tinc 60 anys. Em jubilaré d'aquí sis anys. Tinc alguna laguna de cotització. A quina edat m'aconsella que faci una...

Portada 

Puc modificar l'escriptura de propietat per donar-me de baixa com a usufructuari i que amb els meus fills paguem a mitges els impostos del lloguer i de la casa?

Hola bon dies des d'Olot. Els meus 2 fills tenen una casa en propietat a Olot i està llogada i jo estic com usufructuari de la mateixa en...

Portada 

Puc designar un advocat per representar-me en un junta de veïns d´una comunitat de propietaris a fi i efecte d´evitar la meva presència?

Puc designar un advocat per representar-me en un junta de veïns d´una comunitat de propietaris a fi i efecte d´evitar la meva...

Portada 

Tinc una casa al nom del meu difunt marit i meu. Els meus fills renuncien, jo puc vendre'm la casa??

Tinc una casa al nom del meu difunt marit i meu. Els meus fills renuncien, jo puc vendre'm la casa??La informació que ens dona és...

Portada 

Si una persona està com a usufructuària en una casa i el propietari d'aquesta li pagava totes les despeses, i un dia el propietari deixa de pagar-les qui ha de pagar aquestes factures/contribucions?

-Si una persona està com a usufructuària en una casa i el propietari d'aquesta li pagava totes les despeses, i un dia el propietari...

Portada 

La meva mare té un pis que vol vendre i a les escriptures hi consten de titulars els meus dos avis ja morts i la meva mare. Es pot vendre un pis a nom d'un mort?

La meva mare té un pis que vol vendre i a les escriptures hi consten de titulars els meus dos avis ja morts i la meva mare. Ha de fer un...

Portada 

Com ho he de fer per acreditar que els diners d'un compte compartit amb un familiar són meus?

Bona tarda. Com ho hauria de fer per acreditar que els cèntims són meus si obro un compte a nom meu i passo diners d'un compte a nom...

Portada 

Si un compte bancari té dos titulars, davant d'una defunció s'ha de cancel·lar el compte i portar l'acta de defunció del registre?

Si un compte bancari té dos titulars, què pot passar si un d'ells mor? S'ha de cancel·lar el compte ? S'hauria de portar l'acta...

Portada 

Puc vendre legalment les meves aqüarel·les sense perdre la meva pensió?

Bon dia. Com puc vendre les meves aquarel·les legalment, sent pensionista sense perdre part de la meva pensió? Gràcies. El...

Portada 

La immobiliària s'ha quedat el pagament del lloguer del meu inquilí. A qui li he de reclamar?

Hola, la immobiliària s'ha quedat el pagament del lloguer que li va entregar el meu inquilí i aquesta no me l'entrega. A qui l'he de...

Respostes anteriors

+ Més